Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.
Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.

Przetarg - piła taśmowa

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zarząd Spółki INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu,
przy ul. Metalowców 7

zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na zakup:

 

Piły taśmowej CNC MEP SHARK 330 CNC FE, moc silnika 2,2 kW, r. prod. 2001,

 

cena wywoławcza: 11.300 zł +VAT.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zbywanej ruchomości na rachunek Spółki prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr: 11109010690000000007014081 oraz złożenie pisemnej oferty zawierającej: imię, nazwisko i adres lub nazwę oraz siedzibę oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi, termin związania ofertą (minimum do dnia 15 maja 2019r.), potwierdzenie wpłaty wadium oraz oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu - w zamkniętej kopercie z dopiskiem Przetarg na piłę w sekretariacie Spółki w godz. 730 - 1500 w terminie do dnia 18 kwietnia 2019r.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 5 dni roboczych po przyjęciu oferty oferenta, który zaoferował najwyższą cenę oraz zamknięcia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy lub nie dokona zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca obowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna – sprzedaży oraz odbioru wylicytowanej ruchomości od sprzedającego w terminie wyznaczonym przez sprzedającego oraz zapłaty całej ceny w terminie 14 dni od dnia przetargu pod rygorem utraty praw wynikających
z przyjęcia oferty oraz przepadku wadium.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19 kwietnia 2019r. o godz. 900w siedzibie Spółki. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

Ruchomość będącą przedmiotem przetargu można oglądać w terminie do dnia 18 kwietnia 2019r., po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Biura Spółki Adamem Mroczkiem, tel.: +48 52 3550260 w. 222, kom: +48 601215898, mail: mroczek@inofama.com.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą
w wyniku komercjalizacji
(Dz. U. nr 27, poz. 177 z późn. zm.).

 

INOFAMA S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij