Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.
Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zarząd INOFAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079235 (dalej: “Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 402 § 1 ksh oraz § 43 ust. 2 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 września 2021 roku, na godzinę 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Inowrocławiu, w siedzibie Spółki przy ulicy Metalowców 7. Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zwiększenie wartości nabywanego zespołu składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów, na nabycie którego Zarząd uzyskał zgodę Walnego Zgromadzenia.
  6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie zgód: na zmianę warunków hipoteki ustanowionej na nieruchomościach Spółki oraz na ustanowienie zastawu rejestrowego na linii cynkowniczej - zabezpieczających spłatę kredytu inwestycyjnego Spółki.
  7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o dokonanie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
  8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Informuje się, że:
-    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
-    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij