Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.
Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.

Nieodpłatne zbywanie uprawnionym pracownikom akcji serii A

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji
spółki INOFAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu


 

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181, z późn. zm.) oraz § 14
ust. 1 rozporządzenia Ministra  Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 2020 r. poz. 2222)

 

ogłasza się o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

 

75.000 (słownie: siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji serii A Spółki Akcyjnej INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Metalowców 7 o wartości nominalnej 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda.

 

  1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 8 kwietnia 2021 w siedzibie Spółki, przy ul. Metalowców 7, w budynku 1D w Biurze Spółki, pokój nr 119 w godzinach od 9:00 do 14:00, po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym lub mailowym wizyty w Biurze Spółki pod nr tel. 52 355 02 60 w. 220 lub 221 lub 222, mail: kadry@inofama.eu lub amroczek@inofama.eu
  2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym, a przypadku nieposiadania dowodu, innym aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
  3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do wykonania w jej imieniu wszystkich czynności niezbędnych do nieodpłatnego nabycia akcji. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w siedzibie Spółki, na Portierni głównej lub pobrać ze strony internetowej: www.inofama.eu
  4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo
    do nieodpłatnego nabycia akcji, o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Biurze Spółki, pod nr telefonu 52 355 02 60 w. 220 lub 221 lub 222.
  5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 24 lutego 2022r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Z uwagi na stan epidemii na teren Spółki będą wpuszczane tylko i wyłącznie osoby w maseczkach zakrywających usta i nos, po dokonaniu uprzedniego uzgodnienia dnia oraz godziny wizyty telefonicznie lub mailowo w Biurze Spółki.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij