Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.
Cynkowanie ogniowe, ocynkownia Inofama Inofama S.A.

Umowa

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Wsparcie szkolnictwa zawodowego na terenie Inowrocławia w zakresie uatrakcyjnieinia oferty edukacyjnej przedmiotów zawodowych oraz podniesienie jakości kształcenia

Umowa partnerska/ patronacka

Zawarta w Inowrocławiu w dniu 07.03.2017. pomiędzy:

INOFAMA S.A. w Inowrocławiu ul. Metalowców 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym- XIII Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000079235, z kapitałem zakładowym 12.500.000 zł, reprezentowaną przez:

Marka Borkowskiego – Prezesa Zarządu,

Janusza Łuczaka- Członek Zarządu

Zwanym w dalszej treści Umowy -  „Obejmującym Patronatem”

a

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu., ul. Dworcowa 25 do reprezentowania którego uprawniony jest:

Paweł Karólewski – Dyrektor Szkoły

Zwanym w dalszej treści Umowy – „ Szkołą”

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w ramach patronatu pomiędzy Szkoła a Obejmującym Patronatem, strony postanawiają co następuje:

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w ramach patronatu pomiędzy Szkoła a Obejmującym Patronatem.

Obejmujący Patronatem obejmuje patronatem klasę I rocznik 2016/2017 (klasa z 4 letnim trybem nauczania kończąca edukacje w doku 2020), który to patronat będzie polegał na:

a) Doposażeniu klasy patronackiej w trakcie trwania patronatu.

b) Ufundowaniu do trzech uczniom klasy patronackiej osiągającym najlepsze wyniki w nauce stypendiów naukowych

Obejmujący patronatem w ramach przedmiotowej umowy zapewni organizację i  przeprowadzenie praktyki zawodowych dla uczniów klasy patronackiej i ewentualnie innych uczniów, wytypowanych przez Dyrektora Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu w ilości minimum 4 osoby w okresie ferii letnich po zakończeniu każdego roku szkolnego. Przedmiotowe praktyki zawodowe odbywające się u Obejmującego Patronatem zostaną zorganizowane i przeprowadzone w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktyki nauki zawodu (Dz.U.2010.244.1626)

Obejmujący Patronatem w ramach przedmiotowej umowy w trakcie trwania patronatu zorganizuje dla uczniów klasy patronackiej i ewentualnie innych uczniów wycieczki rozpoznawczej do firmy.

Obejmujący Patronatem w ramach przedmiotowej umowy zagwarantuje pracę w swojej firmie przynajmniej dwóm wybranym absolwentom klasy patronackiej, jak i ewentualnie innym absolwentom z poza klasy patronackiej, przy czym ich dobór nastąpi w oparciu o osiągane najlepsze wyniki w nauce na podstawie analizy średniej ocen za rok szkolny z przedmiotów zawodowych, oceny uzyskanej podczas odbywania praktyk zawodowych w trakcie patronatu oraz odbyte pomyślnie rozmowy kwalifikacyjne.

Przedmiotowa umowa patronacka obejmuje okres roku szkolnego od 2017/2018 do 2020/2021 łącznie z okresem ferii letnich po zakończeniu roku szkolnego 2020/2021. Praktyki zawodowe o których umowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy przeprowadzone zostaną zgodnie z programem praktyki ustalonym pomiędzy Szkoła a Obejmującym Patronatem, przez wykwalifikowanych specjalistów będących pracownikami Pracodawcy (majstrów, brygadzistów, techników, inżynierów) należących do załogi Obejmującego Patronatem i zgodnie z regulaminem praktyki zawodowej.

Obejmujący patronatem zobowiązuje się do sprawowania fachowego nadzoru oraz zapewnienia warunków niezbędnych do właściwego przebiegu praktyk.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij