Inofama S.A. Inofama S.A.
Inofama S.A. Inofama S.A.

Przetarg Suwnica pomostowa

A A A

Zarząd Spółki INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu,
przy ul. Metalowców 7

zaprasza do składania ofert pisemnych na zakup

 

Suwnicy pomostowej dwubelkowej GZUT Gliwice o udźwigu 10t, rok budowy – 1963, rozpiętość - 16,45 m ze sterowaniem radiowym.

Urządzenie sprawne technicznie bez aktualnej rejestracji U.D.T.


 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Wpłacenie wadium w wysokości 1.000 zł na rachunek Spółki prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr: 11109010690000000007014081 oraz złożenie pisemnej oferty zawierającej cenę brutto, imię, nazwisko i adres lub nazwę oraz siedzibę oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi, termin związania ofertą (minimum do dnia 31 grudnia 2018r.), potwierdzenie wpłaty wadium oraz oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży - w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na suwnicę w sekretariacie Spółki w godz. 730 - 1500 w terminie do dnia 7 grudnia 2018r.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 5 dni roboczych po przyjęciu oferty oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy lub nie dokona zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca obowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna – sprzedaży oraz odbioru wylicytowanej ruchomości od sprzedającego w terminie wyznaczonym przez sprzedającego oraz zapłaty całej ceny w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez sprzedającego pod rygorem utraty praw wynikających z przyjęcia oferty oraz przepadku wadium.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10 grudnia 2018r. o godz. 1000w siedzibie Spółki. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, sprzedający poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji procedury sprzedaży w formie licytacji.

Ruchomość będącą przedmiotem przetargu można oglądać w terminie do dnia 7 grudnia 2018r., po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Biura Spółki Adamem Mroczkiem, tel.: +48 52 3550260 w. 222, kom: +48 601215898, mail: mroczek@inofama.com.pl

 

INOFAMA S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij