Inofama S.A.

Z-ca Kierownika Działu Konstrukcyjnego A A A

Waldemar Wyszyński

tel.  + 48 52 355 02 60 w. 145
fax. + 48 52 353 38 16
e-mail: wwyszynski@inofama.eu