Inofama S.A.

Poidła PO A A A

Zwierzęta na pastwisku  potrzebują znacznych ilości wody do picia. Podstawowym sposobem doprowadzania wody są poidła

Zalety:

 

  • 100 % cynkowane,
  • łatwy transport,
  • zwierzęta nie mają możliwości wywrócenia poidła
  • konstrukcja poidła, półokrągły jego kształt uniemożliwjają  zaleganie nieczystości oraz innych resztek.