Inofama S.A.

Zbiorniki FS A A A

  Jednym ze sposobów zapewniania stałego dostępu do wody jest jej dowóz na pastwisko. Istnieje szereg rozwiązań pozwalających na pojenie bydła z beczkowozu.


   Zaletą dowożenia wody na pastwiska są niskie koszty inwestycyjne. To rozwiązanie jest najlepsze pod względem higienicznym i ochrony środowiska.

   

    Zbiorniki FPA przeznaczone są do magazynowania wody. Ich wyjątkowa i odporna na korozję konstrukcja zapewnia długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie     Są one wykonane ze stali i ocynkowane ogniowo zgodnie z normą EN 1461. W zależności od pojemności  rozróżnić możemy nastepujące średnice  zbiorników:

  • od pojemności 1500 L do 4000 L - średnica dennicy 1100 mm
  • od pojemności 5000 L - srednica dennicy wynosi 1300 mm
Cysterny standardowo wyposażone są w: 

  • otwór wlwowy o średnicy 32,5 cm, który zmknięty jest pokrywą stalową z uszczelką gumową,
  • przegrody zapobiegające falowaniu wody podczas transportu,
  • króciec spustowy 
  • podpory stalowe