Inofama S.A.

Przygotowanie konstrukcji A A A

ABC projektowania i fabrykacji konstrukcji stalowych przeznaczonych do cynkowania ogniowego. 

    Projekt konstrukcji przeznaczonej do cynkowania ogniowego powinien spełniać określone normy. Zapewnia to bezpieczeństwo w trakcie procesu i wyklucza błędy wynikające z niewłaściwego przygotowania materiału.

 

   Cynkowaniu podaje się stale miękkie (tzn. nie poddane zabiegom podniesienia wytrzymałości, np. hartowanie, zgniot na zimno) , niektóre stale niskostopowe, żeliwo i staliwo o różnych kształtach i wymiarach, w których:

  • Przygotowano otwory odpowietrzające według ustalonych kryteriów.
      • Zapewniono dodatkowy luz na wszystkich powierzchniach współpracujących i dla łączników gwintowych.
      • Usunięto piasek formierski z odlewów metodą obróbki strumieniowo-ściernej.
      • Przewidziano specjalne uchwyty do podnoszenia.

 

   
    Nie należy cynkować złącz lutowanych o niskiej temperaturze topnienia, dużych nie podpartych powierzchni z cienkiej blachy oraz elementów sztywnych tylko w jednej płaszczyźnie, gdyż grozi to deformacją konstrukcji. Cynkowanie jest przeciwwskazane także w przypadku powierzchni pokrytych anty-rozpryskowymi farbami silikonowymi.

    Należy szczególnie zwrócic uwagę na to iż wyrób nie może zawierać przestrzeni zamkniętych, lub mogących ulec zamknięciu podczas jego zanurzania w kąpieli cynkowniczej, gdyż grozi to eksplozją. W przypadku występowania takich przestrzeni konieczne jest wykonanie  otworów odpowietrzających, które powinny być rozmieszczone diagonalnie na największych szerokościach i długościach przedmiotu, w przypadku wątpliwości ich usytuowanie i rozmiar należy uzgodnić z cynkownią,