Inofama S.A.

Paśniki A A A

INOFAMA S.A. oferuje szeroki wybór paśników łąkowych dla koni, bydła i owiec.  

Kosntrukcje są wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami dotyczącymi dobrostanu  zwierząt , są cynkowane ogniowe zgodnie z normą EN ISO 1461, co gwarantuje bardzo dużą odporność na korozję, przedłużając okres użytkowania wyrobów.

 

Paśniki służą do zadawania paszy zwierzętom które przebywają na pastwiskuZalety:

  • umożliwjają łatwy dostęp do paszy,
  • ograniczają straty paszy podczas jej pobiuerania przez zwierzęta,
  • utrudniają rywalizację zwierzętom 

Firma INOFAMA S.A. oferuje następujące rodzaje pasników : 

  • z drabiną paszową zatrzaskową,
  • z drabiną paszowa skosna,
  • z drabiną paszową palisadową.

Paśniki mogą być wyposażone w dach i podłogę która zabezpiecza  paszę przed warunkami atmosferycznymi.

W ofercie znajdują się również  pasniki dla cieląt, które dzięki specjalnej konstrukcji karmnika oraz zagrody umożliwjają pobieranie paszy przez młode zwierzęta a jednocześnie wykluczją dostęp dorosłem zwierzętom.