Inofama S.A.

Oferta na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu   zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu za rok obrotowy 2017 i 2018

więcej