Inofama S.A.

Historia Inofama S.A. A A A

   
    INOFAMA S.A. 
jest od 1880 roku jednym z największych polskich zakładów produkujących maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ochrony środowiska i budownictwa.

    Fabryka rozpoczęła swoją działalność w 1880 roku pod nazwą "Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych, oraz Warsztatów Reperacyjnych - Głogowski", a od 1885 roku jako "Głogowski i syn".

    Produkowała urządzenia i maszyny rolnicze, oraz prowadziła sprzedaż detaliczną i hurtową sprzętu rolniczego sprowadzanego z zagranicy.     W okresie okupacji tj. w latach 1942-1944 fabrykę przejmuje koncern "Mausera", nie zmieniając jednak podstawowego profilu produkcji.Po odbudowie ze zniszczeń wojennych pod koniec 1946 roku nastąpiło połączenie "Fabryki Maszyn Rolniczych Głogowski i syn" z firmą "H.Cegielski".

    W 1948 roku zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu zakład zmienił nazwę na "Inowrocławska Fabryka Sprzętu Rolniczego".W okresie tym produkowano wozy konne, parniki węglowe, beczki i prosty sprzęt gospodarstwa domowego.

       W latach 60-tych i 70-tych nastąpiła rozbudowa i modernizacja zakładu, w którym wybudowano nowoczesną cynkownię, kotłownię, oraz zmodyfikowano wiele linii technologicznych. Pozwoliło to na rozszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów i usług. Przejmując w 1973 roku Fabrykę Części Zamiennych do Maszyn Rolniczych w Mogilnie fabryka stała się przedsiębiorstwem wielozakładowym zmieniając nazwę na "Fabrykę Maszyn Rolniczych Agromet - Inofama".

   Decyzją Ministra Przekształceń Własnościowych w 1991 roku przekształcono fabrykę w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa - "Inofama S.A."

      W roku 2009 podjęto decyzję o wykreowaniu marki Inofama S.A. zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Nazwa Inofama S.A. miała się kojarzyć z jakością, siłą oraz prezentować nowe technologie i produkty głównie ukierunkowane na rolnictwo.

    Spółka zaoferowała klientom kompleksowe rozwiązania oparte o najnowsze trendy  i nowinki technologiczne . Bogate doświadczenie zdobyte na rynkach Europy Zachodniej pozwoliło na wypromowanie  następujących produktów:

  • kompleksowego wyposażenie budynków inwentarskich takich  jak obory, chlewnie, stajnie
  • przyczep rolniczych
  • przyczep samochodowych 
  • konstrukcji hal i wiat rolniczych

    
    Obecnie  Inofama S.A.  jest coraz bardziej rozpoznawalna i staje się synonimem  jakości i solidności produktów i usług.