Inofama S.A.

Zarząd INOFAMA S.A. A A A

Marek Borkowski

Prezes Zarządu Dyrektor Generalny  Janusz Łuczak

Członek Zarządu Dyrektor ds Produkcji