Inofama S.A.

Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju oraz przedstawiciele świata biznesu i organizacji w czerwcu 2017 r. rozpoczęli współpracę na rzecz wdrażania w Polsce celów zrównoważonego rozwoju, wskazanych w Rezolucji ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

więcej  

Umowa

Wsparcie szkolnictwa zawodowego na terenie Inowrocławia w zakresie uatrakcyjnieinia oferty edukacyjnej przedmiotów zawodowych oraz podniesienie jakości kształcenia Umowa partnerska/ patronacka

więcej