Inofama S.A.

Wanny wychwytowe A A A

Dbając o środowisko naturalne oraz czystość i bezpieczeństwo stanowisk pracy polecamy systemy przechowywania beczek z chemikaliami.

Pojemniki z substancjami grożącymi skażeniem wód gruntowych muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wyciekami przy pomocy wanien wychwytowych. Wanny wychwytowe pełnią również bardzo ważna rolę chroniąc pracowników przed kontaktem z niebezpiecznymi chemikaliami.

   Oferowane wanny wychwytowe wykonane z bardzo trwałej szczelnie spawanej blachy stalowej a nstępnie cynkowane ogniowo.  Nadają się one do składowania beczek z olejami lub innymi  chemikaliami. Wytrzymują one intensywną eksploatację w środowiskach przemysłowych. Są przeznaczone  do  wychwytywania wycieków z beczek przechowywanych wewnątrz budynków. Na górze wanny wychwytowej zamocowana jest mocna i wytrzymała kratownica, która umożliwia łatwe czyszczenie wanny wychwytowej. 

Wanny wychwytowe WW1 

  


Wanny wychwytowe WW2

   

 
Wanny wychwytowe WW4W

    

Wanny wychwytowe WW4K