Inofama S.A.

Wyroby dla ochrony środowiska A A A

Firma Inofama S.A. jest wiodącym w Europie producentem pojemników na odpady komunalne, wanny wychwytowe oraz szafy na oleje i inne chemikalia.

Produkcję całej gamy wyrobów dla ochrony środowiska rozpoczęto w 1980 roku i dzięki prowadzonym badaniom oraz zapotrzebowaniu naszych klientów ciągle doskonalimy i modernizujemy naszą gamę produktów o nowe rozwiązania . 

Produkty dostarczane przez Inofama S.A. spełniają wymogi norm polskich i europejskich.


Dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań procesu technologicznego oraz stosowaniu surowców o sprawdzonej, najwyższej jakości wyroby dostarczane przez Inofama S.A. cechuje trwałość, odporność mechaniczna oraz maksymalnie zoptymalizowane walory użytkowe.