Inofama S.A.

Wozy asenizacyjne

Cysterny stacjonarne

Cysterny przewoźne

Poidła

Beczki